POVEL – MARKBYGGS LEDNINGSSYSTEM

Povel – Markbyggs ledningssystem

Markbygg är diplomerat enligt Povel sedan 2010.

Povel (Processorienterad verksamhetsledning) följer de kvalitets- miljö- och arbetsmiljökrav som anges i ISO 9000, ISO 14001 och FAS 2001:1. Povel ägs och drivs av Sveriges Byggindustrier.

Title

Hitta till oss

Markbygg är ett av de ledande mark- och anläggningsföretagen i västra Sverige. Varje projekt utförs med kompetens, erfarenhet och skicklighet och överlämnas alltid med stolthet till nöjda kunder.

Huvudkontor
Markbygg AB
Bultvägen 4
451 75 Uddevalla
Sverige

Växel: 010-762 30 00
info@markbygg.se